Спољашње вредновање квалитета рада школе

У времену којем живимо, постао је императив бити савремена школа, која прати  стандарде и захтјеве времена у којем живимо. Неопходно је бити, истовемено, отворена, али и безбједна школа. За све нас, школа мора бити водиља у локалној заједници, у којој ће сви ученици бити активни, родитељи сарадници, а наставници ефикасно и професионалнооспособљени, отворени према сваком ученику, а не само према свом предмету. 

У том циљу, школа је задњих пар година активно процјењивала и унапређивала свој рад, а ове године, имали смо прилику бити процијењени и од стране инспектора из Републичког педагошког завода у оквиру процеса спољашњег вредновања квалитета рада школе. Сам процес вредновања подијељен је у 7 међусобно повезаних дијелова – стандарда квалитета, који се вреднују сваки за себе, а онда на основу њих, даје се коначна оцјена квалитета саме школе.

Прије свега, било је неопходно подијелити задатке и одредити чланове Тима за вредновање квалитета васпитно-образовног рада . Тако су њега чинили: 

СТАНДАРД 1. Управљање и руковођење школом 

1.Сандра Батез, професор српског језика и књижевности 

2.Мирна Милошевић, професор разредне наставе 

СТАНДАРД 2. Поучавање и учење 

1.Сашка Јововић, педагог, координатор тима 

2.Татјана Иветић, професор разредне наставе 

СТАНДАРД 3. Ученичка постигнућа 

1.Наташа Гаврановић, професор математике 

2.Младен Марковић, професор физике  

СТАНДАРД 4. Подршка ученицима 

1.   Ђурђица Јеличић, психолог                          

2.   Наташа Пашалић Цвијетић, професор њемачког језика 

СТАНДАРД 5. Сарадња школе са породицом и установама у локалној заједници 

1.Маја Пастуовић, професор енглеског језика 

2.Азра Беговић – Мачкић, професор разредне наставе  

СТАНДАРД 6. Људски, физички специјалистички ресурси унутар школе 

1.Зоран Мармат, професор техничког образовања 

2. Ратко Кнежић, професор биологије

СТАНДАРД 7. Системи и процедуре осигурања квалитета 

1.Слађана Гатарић Тодориновић, професор енглеског језика 

2.Милена Максимовић, професор разредне наставе  

Подршку тиму у провођењу вредновања квалитета васпитно-образовног рада школе пружили су сљедећи чланови: 

1. Жељка Опачић, директор школе 

2. Александар Стојановић, помоћник директора 

3. Сашка Јововић, педагог – координатор тима 

4. Ђурђица Јеличић, психолог 

5. Звјездана Бајичић, секретар 

6. Милена Максимовић, професор разредне наставе – контакт особа са РПЗ-ом 

7. Ранко Ковачевић, професор техничког образовања – техничка подршка тиму 

8. Сандра Батез, професор српског језика и књижевности – записничар 

Чланови тима су према индикаторима у оквиру стандарда описивали тренутно стање у школи, те наводили доказе које су прикупљали у школској грађи. За доказе су кориштене: одјељењске књиге, писане припреме, извјештаји, матичне књиге, записници,  фотографије, личне евиденције и слично. 

Међутим, као и сваки добри домаћини, потрудили смо се да неке детаље усавршимо, прије саме посјете републичке инспекције. На иницијативу ученика, запослених и родитеља, о томе шта би се могло „дорадити“ у школи, а у складу са својим тренутним могућностима, остварили смо сљедеће:

  • уређено школско двориште и спољашњи зид фискултурне сале,
  • посађено цвијеће,
  • орезане сухе гране дрвећа у близини школских прозора,
  • опремљен ормар са посебним реквизитима о опремом за часове Физичког и здравственог васпитања за ученике разредне наставе
  • пресвучене столице на првом спрату за потребе наставника
  • уређен хол школе, као и свака учионица (панои, изложбе ученичких ликовних и литерарних радова и сл.)

Вредновање квалитета рада је реализовано 16. и 17. новембра 2023. године у периоду од 8 до 17 часова, у току оба дана. Посјетила су нас два инспектора – просвјетна савјетника за вредновање квалитета, Милица Тителски и Кристина Матаруга. Оне су обишле дио ваншколског простора, сав школски објекат, архиву, мајсторске радионице. Затим је реализована посјета часовима наставницима разредне и предметне наставе, онлајн анкетирање ученика 9. разреда и наставног особља, као и детаљан преглед прикупљене документације, коју су презентовали чланови школског тима.

Тачне резултате и оцјене још чекамо, али у свој рад и квалитет оног што смо показали тада, као и сваког дана, ни мало не сумњамо!

Total Page Visits: 291 - Today Page Visits: 1
Подјели