МИСИЈА – ВИЗИЈА ШКОЛЕ


Мисија – Зашто постојимо


Да даљим унапређењем наставе и учења подстичемо свестрани развој личности ученика,
задовољавање интересовања и потреба уз уважавање различитости и његовање духа
међусобне толеранције.
Наш задатак је да својим знањем и искуством пробудимо нова интересовања, развијамо
позитивну мотивацију за учење и рад и подржавамо лични развој ученика и наставника.
Његовање и промовисање међуљудских односа – ненасилна комуникација.
Активно укључивање родитеља у живот и рад школе.


Визија – Гдје желимо да будемо


Наш императив је савремена (пратити стандарде и захтјеве времена у којем живимо),
отворена, али и безбједна школа.
Школа по мјери ученика, али и наставника, родитеља и локалне заједнице, у којој ће сви
ученици бити активни субјекти, родитељи сарадници, а наставници
ефикасно, професионално оспособљени и отворени према сваком ученику, а не само
према свом предмету.

Total Page Visits: 880 - Today Page Visits: 1